Van stress krijg je een buikje

michelfit 23/09/2013 0

De invloed van stress op gewichtstoename

Onderzoek naar de effecten van stress op onze gezondheid is iets wat al vele jaren wordt gedaan, met diverse resultaten als gevolg. Zo staat inmiddels onomstotelijk vast, dat stress – grotendeels veroorzaakt door het stresshormoon Cortisol – direct verbonden is met gewichtstoename. Stress kan worden gezien als een reactie van het lichaam, waarbij een aantal stresshormonen worden afgescheiden zoals bijvoorbeeld adrenaline, noradrenaline en cortisol, meer dan een toestand waarin het lichaam zich bevindt. Kort samengevat kunnen we zeggen, dat stresshormonen ervoor zorgen, dat de reguliere lichaamsprocessen waar andere hormonen bij betrokken zijn, tijdelijk minder actief worden omdat er (volgens het lichaam) belangrijkere zaken zijn die moeten worden opgelost.

Wanneer de fase met stress ten einde is gekomen, keert het lichaam weer terug naar haar normale gang van zaken en kan men bijkomen van de stressreactie, die zich in het lijf heeft voorgedaan. Stress is dus een krachtige reactie binnen het lichaam van slecht korte duur.

Buikvet en cortisol

Een voorbeeld van een hormoon die minder actief wordt tijdens een stressperiode is het hormoon insuline, wat meewerkt in het stofwisselingsproces. Insuline zorgt ervoor, dat de in het bloed vrijgekomen suikers uit koolhydraten worden omgezet in glucose, wat vervolgens getransporteerd en opgeslagen wordt in de cellen. Wanneer het lichaam zich in een stressvolle fase bevindt, geeft het hormoon cortisol als het ware een seintje aan het hormoon insuline, dat alle energie gebruikt dient te worden en er dus niks hoeft stress zorgt voor een buikje worden opgeslagen. De glucose die insuline normaal opslaat in de cellen, wordt nu in de bloedcirculatie gebracht. Ons lichaam heeft de extra energie echter niet nodig, want in een stressvolle fase beweeg je vaak niet meer dan normaal, hierdoor ontstaat een overschot aan energie, wat vervolgens wordt opgeslagen als lichaamsvetten.

Deze lichaamsvetten worden overal in het lichaam opgeslagen, bijvoorbeeld in je buik, dijen, rug of benen. Een proces wat vergeleken kan worden met de situatie waarin je meer energie uit binnengekregen voedsel haalt, dan je op een dag verbruikt met sport of andere beweging. De overgebleven energie moet het lichaam ergens opslaan, wat gebeurd in de vorm van lichaamsvetten. Lichaamsvetten die door het proces met cortisol worden opgeslagen komen vaak terecht in de buik, doordat het hormoon daar het makkelijkste hecht.

Op het moment, dat de buikomvang groter is dan eigenlijk bij het lichaam past, kan er sprake zijn van een te hoge afscheiding van het hormoon cortisol. Voordat afvallen in de buikregio vervolgens zin heeft, moet je de afscheiding van het hormoon eerst temperen.

Vertraagde stofwisseling door cortisol

Naast het feit, dat cortisol het hormoon insuline verhinderd in zijn werking, wordt ook de stofwisseling vertraagd. De stofwisseling is niet een van de belangrijkste processen in ons lichaam, waardoor cortisol ‘denkt’, dat het uitgesteld kan worden bij stress. Gevolgen van een vertraagde stofwisseling zijn er echter wel degelijk; een toename van het gewicht bijvoorbeeld. Daarnaast worden er minder groeihormonen afgescheiden, hormonen die zorgen voor spieropbouw en de verbranding van vetten. Juist bij afvallen is dit hormoon belangrijk, een vertraagde stofwisseling door stress is dus uit den boze!

Trek in vet voedsel als gevolg van cortisol

In een stressvolle fase heeft het lichaam meer behoefte aan koolhydraat- en vetrijk voedsel, omdat het de opgebruikte energiereserves in het lichaam continu wil blijven aanvullen. Er is echter helemaal geen sprake van een tekort aan energie, omdat we tijdens deze fase over het algemeen niet meer bewegen, dan we normaal doen. De behoefte aan dit koolhydraat- en vetrijk voedsel is dus een gevolg van de stressreactie die zich in het lichaam heeft voorgedaan.

Doordat de fase met stress hedendaags enkele dagen, maar ook weken of zelfs maanden kan blijven voortduren, wordt er een enorme hoeveelheid cortisol afgescheiden in ons lichaam. Immers, iedere keer verlangt het lichaam naar meer energie, door de stressreactie. Het grootste gevolg hiervan is, dat we steeds dikker worden in de buikregio door de opgeslagen lichaamsvetten. Dit is zelfs het geval, wanneer je gezonde voeding tot je neemt en voldoende lichaamsbeweging krijgt. Mocht je dus toch aankomen, zonder vette koolhydraatrijk voedsel te nemen, dan kan stress hier een belangrijke factor in zijn.cortisol zorgt voor buikvet

Cortisol niet altijd slecht

Hoewel cortisol geen positieve werking lijkt te hebben, afgaande op bovenstaande informatie, is het hormoon niet per definitie slecht. Het gaat namelijk om de hoeveelheid cortisol, wat zich in je bloed bevindt en de duur van eventueel verhoogde cortisolwaarden. Neem bijvoorbeeld een zware training, wat door het lichaam ervaren wordt als een moment van stress. Gevolg hiervan is het in werking treden van het cortisol hormoon, wat extra energiereserves (onder meer vetten) gaat aanroepen om de fysieke inspanning te ondersteunen. De duur van deze stressfase is echter maar kort, waardoor de cortisolwaarden niet te hoog worden en je dus afvalt. Ook rust is hierbij een essentieel onderdeel, je lichaam moet voldoende tijd hebben om haar oude cortisolwaarde weer te herstellen.

Gebruikte bronnen voor dit artikel:

Boeken:

* Shawn Talbott & William, Ph.D. Kraemer, “The Cortisol Connection: Why Stress Makes You Fat And Ruins Your Health – And What You Can Do About It”
* Andreas Moritz, “Timeless Secrets of Health and Rejuvenation”
Internetpublicaties:

* Natuur Dietisten Nederland, “Cortisol, het meester stresshormoon” * Ingrid Severijnse “Help mijn cortisol slaat op hol”
* Shawn Talbott, Cortisolconnection.com
* An Schrijfstra “Stress, cortisol en overgewicht”

Laat hier een reactie achter »